Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Haarlem

33 Rechterlijke Uitspraken

33 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2002 gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is, anders dan de vrouw, van oordeel dat, gelet op ieders draagkrachtruimte en rekening houdende met de mate waarin de man omgang heeft met de kinderen van partijen, een...
Datum uitspraak: 7-8-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek adoptie uit te spreken na Nederlands recht. Minderjarige is reeds naar Chinees recht geadopteerd. Verzoekster en haar echtgenoot zijn inmiddels gescheiden. Verzoekster is opnieuw...
Datum uitspraak: 6-3-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw onvoldoende heeft gesteld dat het gezamenlijk ouderlijk gezag van partijen na de echtscheiding niet in stand kan blijven, zodat haar verzoek zal...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft in beide zaken verzocht om verbetering van de geboorteaktes van voormelde kinderen voorkomende in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente [naam],...
Datum uitspraak: 20-9-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ondertoezichtstelling. Bevoegheid Nederlandse rechter. De Verordening(EG)nr.2201/2003, L 2003,338, de zogenaamde Brussel II–bis Verordening, noch het Haagse Kinderbeschermingsverdrag...
Datum uitspraak: 18-12-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

gezag, hoofdverblijfplaats, omgangsregeling via webcam-contact. De enkele omstandigheid dat de ouders ver van elkaar vandaan wonen en zij niet goed met elkaar kunnen communiceren ten...
Datum uitspraak: 16-12-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

adoptie / keuze geslachtsnaam na adoptie
Datum uitspraak: 22-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toepasselijk recht vaststelling vaderschap. De rechtbank is met de bijzondere curator van oordeel dat het Marokkaanse recht, dat op grond van artikel 2 lid 1 jo art.1 lid 1 Wet...
Datum uitspraak: 29-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming bijschrijving paspoort. Angst voor kinderontvoering van de zijde van de vrouw. Verzoek man toegewezen.
Datum uitspraak: 15-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

alimentatie / niet-wijzigingsbeding.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature