Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Haarlem

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1994 gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 15-5-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat het redelijk is om bij de berekening van de draagkracht in de periode dat de man ouderschapsverlof opneemt, rekening te houden met de verminderde...
Datum uitspraak: 13-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding/tegenspraak
Datum uitspraak: 1-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de man onvoldoende gesteld waaruit zijn onjuiste inzicht bij het opmaken van het convenant blijkt. De omstandigheid dat partijen een en ander...
Datum uitspraak: 24-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

verzoek beëindiging uithuisplaatsing. De kinderrechter is van oordeel dat geen sprake is van gewijzigde omstandigheden zoals door de pleegvader is gesteld. Zoals reeds uit de...
Datum uitspraak: 19-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontheffing. Het belang van [naam minderjarige] bij duidelijkheid over de continuïteit van haar opvoedingssituatie en bij een ongestoord hechtingsproces weegt zwaarder dan de op zich...
Datum uitspraak: 31-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

MUHP. Een voorwaarde voor het verlenen van een machtiging gesloten jeugdzorg is in ieder geval dat er een indicatiebesluit ligt dat strekt tot verblijf in een accommodatie van een...
Datum uitspraak: 28-6-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vaststaat dat de gezinsvoogd aanwezig is geweest bij het gesprek tussen [naam minderjarige] en de gedragswetenschapper. Dit acht de kinderrechter niet toelaatbaar. De wetgever verlangt...
Datum uitspraak: 2-8-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

ontzetting/ontheffing. De rechtbank is van oordeel dat thans aan de in de wet genoemde gronden die kunnen leiden tot ontzetting niet is voldaan. De vader ontkent de in de strafprocedure...
Datum uitspraak: 21-2-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Alimentatie, veroordeling proceskosten.
Datum uitspraak: 1-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Alimentatie. Nu de vrouw is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering en de man tot de vrijwillige schuldhulpverlening, moeten partijen rondkomen van een inkomen rond het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature